Prawne aspekty kupna nieruchomości we Włoszech – co musisz wiedzieć?

Jeżeli wybrałeś już włoską nieruchomość, której zakupem jesteś zainteresowany, to w dalszej
kolejności powinieneś skupić się na aspektach prawnych dotyczących transakcji. Pamiętaj, że
wszystko to co przedstawimy poniżej możesz powierzyć nam jako zespołowi polsko-włoskich
adwokatów.

Badanie prawne opierać się będzie nie tylko na sprawdzeniu włoskich ksiąg wieczystych, ale również
na weryfikacji dokumentów źródłowych (aktów pochodzenia nieruchomości, umów najmu itp.).
Należy ustalić czy nieruchomość jest obciążona hipoteką lub służebnościami (w szczególności „nuda
proprietà”) oraz czy nie pochodzi ze spadkobrania co mogłoby powodować konieczność
wcześniejszego uregulowania kwestii roszczeń spadkowych.
Badanie prawne warto połączyć z badaniem stanu technicznego nieruchomości. Badanie to wykonuje
wykwalifikowany geometra, najlepiej z gminy, w której znajduje się nieruchomość – może to być
korzystne z uwagi na znajomość przepisów lokalnych. Takie badanie pomoże wykluczyć, że
nieruchomość jest samowolą budowlaną, a także pozwoli przyjrzeć się stanowi instalacji czy
możliwością adaptacji.

Jeżeli badanie prawne przejdzie pomyślnie lub też wykaże co powinno ulec poprawie, to można
przejść do finalizacji transakcji i zawarcia aktu notarialnego. Pamiętajcie, że na akt notarialny możecie
podpisać osobiście, ale wówczas – w odróżnieniu od polskich warunków – będziecie potrzebować nie
tylko tłumacza przysięgłego, ale również do dwóch świadków czynności, którzy władają tak językiem
polskim i włoskim. W ramach współpracy z nami przejmujemy to na siebie i reprezentujemy Was na
akcie we Włoszech – władamy biegle językiem włoskim więc obecność tłumacza nie będzie
potrzebna, a pełnomocnictwa udzielicie przed polskim notariuszem.

Udostępnij post

Dowiedz się wiecej o procesie zakupu nieruchomości w słonecznej Italii